Skinny Leg

 • PW Shailene Skinny Leg Jean
  68% Cotton, 30% Polyester, 2% Elastane, 11oz Stretch Denim

  Morning Sky

  32"Leg
  NZ$ 139.95
 • PW Vivienne Skinny Jean
  Skinny Leg
  Fabric: 68% Cotton 30% Polyester 2% Elastane
  Dusk

  32" Leg
  NZ$ 139.95
 • PW Ada Skinny Jean
  68% Cotton, 30% Polyester, 2% Elastane, 11oz Denim

  Morning Sky

  32" Leg
  NZ$ 139.95
 • PW Melinda Skinny Jean
  68% Cotton 30% Polyester 2% Elastane 11oz denim

  Old Indigo

  32" Leg

  Size 16 only
  NZ$ 137.95
 • PW Josie Skinny Jean
  68% Cotton 30% Polyester 2% Elastane 11oz denim

  32" Leg
  NZ$ 139.95
 • PW Debbie Skinny Jean
  68% Cotton, 30% Polyester, 2% Elastane, 11oz Stretch Denim

  32"Leg

  Size 14 only

  Seasonal
  NZ$ 137.95
 • PW Harlee Skinny Jean
  Skinny Leg
  Fabric: 68% Cotton 30% Polyester 2% Elastane

  Indigo

  32" Leg

  Stockline
  NZ$ 139.95
 • PW Jasmine Skinny Jean
  68% Cotton 30% Polyester 2% Elastane 11oz denim

  Midnight

  32" Leg

  Stockline
  NZ$ 139.95
 • PW Delilah Skinny Jean
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane
  11oz Denim

  Pitch Dark

  Size 18 only

  32" Leg
  NZ$ 139.95