Capri/Shorts

 • PW Asha Short
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Night Fray
  Stockline
  NZ$ 112.95
 • PW Lucy Short
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Midnight
  Stockline
  NZ$ 112.95
 • PW Hope A-Line Skirt
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Twilight
  Stockline
  NZ$ 137.95
 • PW Beth Short
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Indigo
  Stockline
  NZ$ 112.95
 • PW Lana Short
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim

  Stockline
  NZ$ 112.95
 • PW Leah Capri
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Indigo
  Stockline
  NZ$ 124.95
 • PW Lexi Capri
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Twilight
  Stockline
  NZ$ 124.95
 • PW Montana Capri
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Dusk
  Size 10 only
  NZ$ 124.95
 • PW Tabitha Capri
  68% Cotton / 30% Polyester / 2% Elastane / 11 oz Denim
  Stretch for comfort
  Midnight
  Stockline
  NZ$ 124.95